•Η παρακάτω καταγγελία είναι επώνυμη. Και φέρει την ευθύνη των φορέων που την υπογράφουν. Την δημοσιεύουμε ολόκληρη. Οι θέσεις των συγγραφέων της δεν είναι απαραίτητα και δική μας θέση. 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Οι παρακάτω Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Συγγενικών Δικαιωμάτων των δημιουργών, ερμηνευτών και συγγενικών δικαιούχων (σκηνοθετών, συνθετών, στιχουργών, συγγραφέων, εικαστικών, φωτογράφων, τεχνικών κινηματογράφου, ηθοποιών, μουσικών, τραγουδιστών, παραγωγών οπτικοακουστικών έργων και κινηματογράφου, παραγωγών μουσικής κ.’α.), που λειτουργούν στην Ελλάδα, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης και την μεθοδευμένη εκ μέρους του προώθηση των επιχειρηματικών θέσεων και συμφερόντων των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σε βάρος των δημιουργών και συγγενικών δικαιούχων.

Στις 30/11/2018, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, παντελώς αναρμόδιος για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μας κάλεσε σε συνάντηση για τις 7/12/2018, με θέμα «Υπεράσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων και προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες». Δεδομένης της ευρύτητας και της αοριστίας της εν λόγω Πρόσκλησης, στις 4/12/2018, θέσαμε, έγγραφα, διευκρινιστικό ερώτημα στον κ. Υπουργό αναφορικά με το ειδικότερο περιεχόμενο της συνάντησης. Η αυθημερόν απάντηση, εκ μέρους του Γραφείου του, η οποία διαφοροποιούσε το αντικείμενο της αρχικής πρόσκλησης, ανέφερε πως «…ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, καλεί εκπροσώπους από τη Βιομηχανία, τους Καταναλωτές και τους Πνευματικούς Δημιουργούς για συζήτηση…».

Στις 7/12/2018, στο χώρο της συνάντησης, o κ. Υπουργός μας δήλωσε ότι η καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργός Πολιτισμού είναι μεν ενήμερη για τη συνάντηση, αλλά η ίδια αδυνατεί να παραστεί. Μας ενημέρωσε δε ότι είχαν προηγηθεί συζητήσεις μεταξύ τους αναφορικά με τον σκοπό της συνάντησης.

Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός μετέβαλε και πάλι το αντικείμενο της συνάντησης, χωρίς καμία προηγούμενη πληροφόρηση μας και μας ανακοίνωσε ότι η συνάντηση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση έρευνας ιδιωτικής εταιρείας που διενεργήθηκε με έξοδα και για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, του οποίου εκπρόσωποι ήταν παρόντες και φυσικά απόλυτα ενήμεροι για το περιεχόμενο και τον σκοπό της συνάντησης, αναφορικά με ζητήματα που προκαλούνται, δήθεν, σε βάρος των μελών του, από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας πνευματικής ιδιοκτησίας περί ελάχιστης αποζημίωσης των δικαιούχων, εξ αιτίας της ελεύθερης αναπαραγωγής έργων τους για ιδιωτική χρήση.

  • Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, με παραπλανητικού περιεχομένου θεματολογία, που την τροποποιούσε επαναλαμβανόμενα κατά τη τελευταία εβδομάδα, μας προσκάλεσε σε συνάντηση, με κρυφό πραγματικό αντικείμενο. Τελικά, αποδείχθηκε ότι, βάσει προ-συνεννόησης του με τον ΣΕΠΕ, προσκληθήκαμε να παρευρεθούμε απλά στην διαφημιστική και προωθητική παρουσίαση των θέσεων αυτών των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων που αντιτίθενται στην επιβεβλημένη καταβολή των υποχρεώσεων τους προς εξόφληση των οφειλών τους για την εύλογη αμοιβή/αποζημίωση των δημιουργών, ερμηνευτών εκτελεστών και παραγωγών δικαιούχων, η οποία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, στην ΕΕ και διεθνώς. Προσκληθήκαμε δηλαδή, σε μία συνάντηση με μοναδικό σκοπό την δικαιολόγηση της από μέρους του κατάθεσης τροπολογίας προς εξυπηρέτηση συμφερόντων του ΣΕΠΕ.

Παρά το ότι η ελάχιστη αποζημίωση των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, με πρόσφατες τροποποιήσεις του Νόμου, έχει ήδη περιορισθεί, πάλι με παρεμβάσεις του ΣΕΠΕ, κατά το 2017 και το 2018, τα μέλη του ΣΕΠΕ επιδιώκουν ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό, έως και κατάργηση, αυτής της ελάχιστης αποζημίωσης μας.

Διαπιστώνοντας την απόπειρα αντιθεσμικής παγίδευσής μας και αποδοκιμάζοντας αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και την πλήρη εξαπάτησή μας, όσον αφορά το θέμα για το οποίο είχαμε προσκληθεί, του δηλώσαμε ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε μία τέτοια συνάντηση και θα αναγκαζόμασταν να αποχωρήσουμε. Ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται τις ενστάσεις μας και ότι ίσως θα ήταν σκόπιμο να αναβάλουμε την συνάντηση και να προσκομίσουμε κι εμείς τα δικά μας στοιχεία.

Ωστόσο, μετά την αποχώρηση μας, πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Υπουργός συνέχισε την διαδικασία και δεσμεύτηκε έναντι του ΣΕΠΕ να καταθέσει τροπολογία ζητώντας την αναδρομική κατάργηση δικαιωμάτων μας. Έπειτα από αυτά,

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ τον κ. Πιτσιόρλα, ΔΙΟΤΙ:

  1. Παρεμβαίνει, σε αντίθεση με το Σύνταγμα και τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, για ζητήματα που είναι νομοθετημένα σαφέστατα εκτός των αρμοδιοτήτων του, όπως η πνευματική ιδιοκτησία και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι σε όλους γνωστό ότι το «έργο» είναι πνευματικό δημιούργημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον άνθρωπο που το δημιουργεί και ο οποίος παράγει Πολιτισμό. Το πνευματικό δημιούργημα δεν είναι βιομηχανικό προϊόν!

  1. Τάσσεται ενάντια στους δικαιούχους πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, προ-συνεννοημένα και σε συνεργασία με τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΠΕ, που είναι «μεσάζοντες» της αγοράς πνευματικής ιδιοκτησίας και υποχρεούνται από την ισχύουσα νομοθεσία στη καταβολή της αποζημίωσης των δικαιούχων, αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση μιας μονοπωλιακής αγοράς «μεσαζόντων» της πλουτοκρατίας σε βάρος της επιβίωσης των ανθρώπων του πνεύματος που μοχθούν για τη δημιουργία έργων και Πολιτισμού.

  1. Εκπονεί και προωθεί απαράδεκτη νομοθέτηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οφειλόμενων δικαιωμάτων/αποζημιώσεων από τα μέλη του ΣΕΠΕ προς τους δικαιούχουςαντίθετα σε κάθε αρχή δικαίου και στις διατάξεις της διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας, περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί ελεύθερου ανταγωνισμού και περί τελωνειακών δεσμεύσεων, αποσκοπώντας σε έμμεση κρατική ενίσχυση υπέρ των πανίσχυρων «μεσαζόντων» κερδοσκοπικών επιχειρήσεων του ΣΕΠΕ, όταν τα οικονομικά μεγέθη είναι αποδεδειγμένα δυσανάλογα σε βάρος των οικονομικά και επιχειρηματικά αδύναμων δικαιούχων. Επιχειρεί δε να το κάνει με αναδρομική ισχύ, παρότι είναι γνωστή η θέση του Αρείου Πάγου σχετικά με το ζήτημα αυτό, εκτιμώντας ότι, για να δικαιωθούμε από τα αστικά δικαστήρια, θα παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα.

  2. Μεθοδεύει την καταλήστευση των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και την κατάργηση της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, σε αντίθεση με τη πραγματικότητα που ισχύει στη πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ, όπου τα έσοδα από την εύλογη αμοιβή/αποζημίωση των δικαιούχων είναι κατά πολύ υψηλότερα από όσα στην Ελλάδα, καθώς όσα περισσότερα πνευματικά δημιουργήματα αναπαράγονται ιδιωτικά με τα πρόσφορα τεχνικά μέσα νέων τεχνολογιών, τόσο περισσότερα τεχνικά μέσα εισάγονται ή/και κατασκευάζονται εγχώρια προς πώληση στην αγορά και, συνεπώς, τόσα περισσότερα έσοδα εισπράττονται από τα μέλη του ΣΕΠΕ.

  3. Αποσιωπά, με πλήρη γνώση, ότι, ενώ τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα των μελών του ΣΕΠΕμε βασικό «όχημα» τα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων εργατών του πνεύματος, είναι περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα με υφιστάμενη πλήρη εκ του νόμου προώθηση της «κοινωνίας της πληροφορίας», ενώ, αντίθετα, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα από την καταβαλλόμενη εύλογη αμοιβή/αποζημίωση του συνόλου των δικαιούχων στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στα κράτη-μέλη της ΕΕ και δεν υπερβαίνουν τα 2 εκ. ευρώ. Ενδεικτικά (σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από Εκθέσεις της CISAC και του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας), σε χώρες πληθυσμιακά παρόμοιες με την Ελλάδα, όπως στην Αυστρία και στο Βέλγιο, η συνολική εύλογη αμοιβή που καταβάλλεται στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ανέρχεται ετήσια, αντίστοιχα, σε περίπου 10 εκ. ευρώ και σε 25 εκ. ευρώ.
  4. Κωφεύει στις έντονες δημόσιες διαμαρτυρίες μας ότι, με βάση τις Δηλώσεις και Εκθέσεις του ΣΕΠΕ, περί ετησίων ακαθαρίστων εσόδων των μελών του, συνολικού ποσού ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων περίπου, τα δημοσιεύματα περί δήθεν υποχρέωσης καταβολής αρχικά 65 εκ. και αργότερα 35 εκ. ευρώ μόνο για «εύλογη αμοιβή» επί της χαμηλής αξίας εισαγωγής ή διάθεσης από την εγχώρια παραγωγή (είτε με το προηγούμενο ποσοστό εύλογης αμοιβής 6% είτε με το πρόσφατα περιορισμένο ποσοστό 2% ακόμη και με τη προσθήκη του τμήματος εύλογης αμοιβής 4%) επί τεχνικών μέσων πρόσφορων για ιδιωτική αναπαραγωγή, καταδεικνύουν ότι η διαφορά μεταξύ τιμής εισαγωγής και τιμής πώλησης στον τελικό καταναλωτή δεν είναι σε καμιά περίπτωση μονοψήφιο ποσοστό, στο οποίο διατείνεται ο ΣΕΠΕ ότι δήθεν περιορίζει τα κέρδη του χάριν των καταναλωτών.
  5. Αδιαφορεί για τις επισημάνσεις μας ως προς την επιτακτική ανάγκη της διενέργειας απρόσκοπτων ελέγχων στους μεγάλους λιμένες, για τις πραγματικές εισαγωγές τεχνικών μέσων πρόσφορων προς ιδιωτική αναπαραγωγή, καθώς και για την αληθινή αξία τους, από ορκωτούς ελεγκτές, που με βάση το νόμο ορίζονται από τους δικαιούχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

Δεδομένου ότι, οποιοσδήποτε νομοθετικός εξαναγκασμός των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σε περιορισμό των δικαιωμάτων τους, καθώς επίσης οποιαδήποτε απόπειρα χειραγώγησης της ανεξαρτησίας των δικαιούχων Φορέων Συλλογικής Διαχείρισης, συνιστούν πράξεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του απόλυτου πνευματικού και συγγενικού δικαιώματος και παραβιάζουν το Σύνταγμα και τη διεθνή και ενωσιακή νομοθεσία, αναμένουμε την τήρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου από κάθε υπόχρεο.

Οι Μη κερδοσκοπικοί Αυτοδιαχειριζόμενοι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης

ΑΘΗΝΑ Συν.Π.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΣ Συν.Π.Ε. ΕΡΜΕΙΑΣ Συν.Π.Ε.
ΟΣΔΕΕΤΕ Συν.Π.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝ Συν.Π.Ε. ΔΙΑΣ Συν.Π.Ε.
ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ Συν.Π.Ε. ΕΡΑΤΩ Συν.Π.Ε. ΟΣΔΕΛ Συν.Π.Ε.
ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ Συν.Π.Ε. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Συν.Π.Ε. GRAMMO
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΡΙΔΑΝΟΣ Συν. Π.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
Συν.Π.Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

φωτογραφία: Claus Grünstäudl