Καλή χρονιά! 

Όλες οι σπουδαίες πράξεις και όλες οι σπουδαίες σκέψεις έχουν γελοίο ξεκίνημα.
Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957